60°26′07″N, 022°13′43″E 2012

seinämaalaus
yhteistyössä Susana Nevado & Juha Kärki
Suomi- talo, Suomen Pietari-instituutti, Pietari